תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק יח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים