תנ"ך - דברי הימים א פרק יח פסוק טז - וצדוק בן־אחיטוב ואבימלך בן־אביתר כהנים ושושא סופר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...