תנ"ך - ויך דויד את־הדדעזר מלך־צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר־פרת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...