תנ"ך - ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה׀ עשה שלמה את־ים הנחשת ואת־העמודים ואת כלי הנחשת: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...