תנ"ך - וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את־כל־חיל הדדעזר מלך־צובה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...