תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים