תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים