תנ"ך - דברי הימים א פרק ב פסוק טז - ואחיתיהם צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשהאל שלשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...