תנ"ך - דברי הימים א פרק ב פסוק כז - ויהיו בני־רם בכור ירחמאל מעץ וימין ועקר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...