תנ"ך - בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת־שוע הכנענית ויהי ער׀ בכור יהודה רע בעיני ה' וימיתהו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...