תנ"ך - דברי הימים א פרק ב פסוק נ - אלה היו בני כלב בן־חור בכור אפרתה שובל אבי קרית יערים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...