תנ"ך - דברי הימים א פרק ב פסוק נד - בני שלמא בית לחם ונטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצרעי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...