תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק כ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים