תנ"ך - ויהי אחרי־כן ותעמד מלחמה בגזר עם־פלשתים אז הכה סבכי החשתי את־ספי מילידי הרפאים ויכנעו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...