תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים