תנ"ך - וישלח האלהים ׀ מלאך ׀ לירושלם להשחיתה וכהשחית ראה ה' וינחם על־הרעה ויאמר למלאך המשחית רב עתה הרף ידך ומלאך ה' עמד עם־גרן ארנן היבוסי: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...