תנ"ך - וישב ארנן וירא את־המלאך וארבעת בניו עמו מתחבאים וארנן דש חטים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...