תנ"ך - ויאמר דויד אל־ארנן תנה־לי מקום הגרן ואבנה־בו מזבח לה' בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...