תנ"ך - ויבן שם דויד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויקרא אל־ה' ויענהו באש מן־השמים על מזבח העלה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...