תנך - ספר דברי הימים א פרק כא פסוק כו

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: