תנ"ך - בעת ההיא בראות דויד כי־ענהו ה' בגרן ארנן היבוסי ויזבח שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...