תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים