תנ"ך - אז תצליח אם־תשמור לעשות את־החקים ואת־המשפטים אשר צוה ה' את־משה על־ישראל חזק ואמץ אל־תירא ואל־תחת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...