תנ"ך - הלא ה' אלהיכם עמכם והניח לכם מסביב כי׀ נתן בידי את ישבי הארץ ונכבשה הארץ לפני ה' ולפני עמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...