תנ"ך - עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש לה' אלהיכם וקומו ובנו את־מקדש ה' האלהים להביא את־ארון ברית־ה' וכלי קדש האלהים לבית הנבנה לשם־ה': פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...