תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים