תנ"ך - דברי הימים א פרק כג פסוק כז - כי בדברי דויד האחרונים המה מספר בני־לוי מבן עשרים שנה ולמעלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...