תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים