תנ"ך - דברי הימים א פרק כד פסוק טז - לפתחיה תשעה עשר ס ליחזקאל העשרים: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...