תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים