תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק כו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים