תנ"ך - דברי הימים א פרק כו פסוק טז - לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...