תנ"ך - ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי־גבורי חיל המה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...