תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק כז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים