תנ"ך - ועל־הכרמים שמעי הרמתי ס ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...