תנ"ך - ועל־הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ס ועל־אצרות השמן יועש: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...