תנ"ך - ואחרי אחיתפל יהוידע בן־בניהו ואביתר ושר־צבא למלך יואב: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...