תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק כח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים