תנ"ך - והאלהים אמר לי לא־תבנה בית לשמי כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...