תנ"ך - ומכל־בני כי רבים בנים נתן לי ה' ויבחר בשלמה בני לשבת על־כסא מלכות ה' על־ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...