תנ"ך - ועתה לעיני כל־ישראל קהל־ה' ובאזני אלהינו שמרו ודרשו כל־מצות ה' אלהיכם למען תירשו את־הארץ הטובה והנחלתם לבניכם אחריכם עד־עולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...