תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים