תנ"ך - לך ה' הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי־כל בשמים ובארץ לך ה' הממלכה והמתנשא לכל ׀ לראש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...