תנ"ך - דברי הימים א פרק כט פסוק כא - ויזבחו לה' ׀ זבחים ויעלו עלות לה' למחרת היום ההוא פרים אלף אלים אלף כבשים אלף ונסכיהם וזבחים לרב לכל־ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...