תנ"ך - דברי הימים א פרק כט פסוק כח - וימת בשיבה טובה שבע ימים עשר וכבוד וימלך שלמה בנו תחתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...