תנ"ך - דברי הימים א פרק כט פסוק ח - והנמצא אתו אבנים נתנו לאוצר בית־ה' על יד־יחיאל הגרשני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...