תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים