תנ"ך - דברי הימים א פרק ג פסוק טז - ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...