תנ"ך - דברי הימים א פרק ג פסוק כא - ובן־חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...