תנ"ך - דברי הימים א פרק ג פסוק ג - החמישי שפטיה לאביטל הששי יתרעם לעגלה אשתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...