תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים